Zajištěné dluhopisy Kairos Invest
Lukrativní investice do nemovitostí s garancí
Získejte stabilní pasivní příjem

Číst více

8,3 % garantovaný roční výnos

15 let zkušeností

100% zajištěná investice

pololetní výplata výnosu

Investujeme do podhodnocených nemovitostí a generujeme stabilní výnos

Naše unikátní obchodní strategie, se řídí aktuální situací na realitním trhu. Specifické taktiky nám umožňují najít a koupit podhodnocené nemovitosti v různých lokalitách České republiky. Zaměřujeme se na pozemky, domy, bytové celky i komerční nemovitosti, u nichž predikujeme vysoký zisk.

Takto nabyté nemovitosti dle potřeby renovujeme a dále pronajímáme, nebo prodáváme. Tím oživujeme trh s realitami. Prostředky získané z dluhopisů vkládáme do držených realit tak, abychom každý rok garantovali investorům roční výnos 8,3 %. Tento postup prověřilo 15 let naší činnosti.

Dluhopis ISIN Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru, které přiděluje centrální depozitář cenných papírů. Slouží pro obchodování s cennými papíry. CZ0003525495 pro emisi KAIROS INVEST 8,30/25

15 let zkušeností s investicemi do nemovitostí

Investice již od 25 000 Kč

Kairos Invest

Dluhopis ISIN
CZ0003525495 pro emisi KAIROS INVEST 8,30/25

15 let zkušeností s investicemi do nemovitostí

Investice již od 25 000 Kč

Dluhopisy Kairos Invest: bezpečná a lukrativní investice do nemovitostí

100% jištění zainvestovanou nemovitostí

Každou potenciální transakci důkladně prověřujeme a zohledňujeme všechny faktory, které by mohly úspěšnost investice ovlivnit. Volíme nemovitosti v atraktivních lokalitách, jejichž hodnota v čase roste. Než koupíme vytipovanou a prověřenou nemovitost, která následně po celou dobu 100 % jistí vaši investici, zůstávají finanční prostředky z upsaných dluhopisů na zvláštním účtu. Až do okamžiku transakce.

Maximálně bezpečná investice díky agentovi pro zajištění

Zakoupenou nemovitost opatříme zástavním právem ve prospěch agenta pro zajištění. S agentem máme uzavřenou písemnou smlouvu o zřízení zástavního práva ve prospěch upsaných dluhopisů. Díky tomu je v podstatě nemožné, abyste o své finanční prostředky přišli. Pokud z jakéhokoliv důvodu nedojde ke splacení úroků nebo jistiny dluhopisu, zastupuje agent pro zajištění majitele dluhopisu. Pro uplatnění jeho práv využije veškeré dostupné prostředky.

Agent pro zajištění vykonává svou funkci v souladu s § 20 a násl. Zákona o dluhopisech. Dluhy vyplývající z vydaných dluhopisů jsou bezpodmínečně zajištěny zástavním právem, zřízeným ve prospěch vlastníků dluhopisů na základě zástavní smlouvy uzavřené mezi agentem pro zajištění jako zástavním věřitelem a společností Kairos Invest s.r.o.  Agent pro zajištění vykonává práva věřitele a zástavního věřitele ve vztahu k zajištění vlastním jménem ve prospěch vlastníků dluhopisů.

Stabilní pasivní příjem z investice do dluhopisu

Korporátní dluhopisy vytvářejí efektivní investiční nástroje . Ty zajištěné navíc patří mezi nejjistější investice. Neměly by chybět v portfoliu žádného investora. Dluhopis je cenný papír, který definuje závazek emitenta vůči věřitelům. Věřitel má právo požadovat splacení dlužné částky a včasné vyplácení výnosů, a to v dané výši a termínech.

Výnosy z dluhopisů Kairos Invest závisí na investované částce

Garantovaný výnos ročně činí 8,3 % před zdaněním.
Výnosy z dluhopisů vyplácíme pololetně. 

Zvolte výši investice:
50 000 Kč
100 000 Kč
250 000 Kč
500 000 Kč
Investice 50 000 Kč Investice 100 000 Kč Investice 250 000 Kč Investice 500 000 Kč
Graf můžete posunout tažením doprava

Jak to celé probíhá?

 1. První kontakt

  Napište nám, nebo zavolejte. Zjistíme, jaké jsou vaše představy o investicích a domluvíme se na případnou další schůzku. Osobně či on-line, záleží na vás.

 2. Návrh investice

  Abyste získali celkový přehled o naší činnosti, probere s vámi agent pro zajištění, jakým způsobem a do čeho investujeme. Následně agent připraví smlouvu o upsání a koupi dluhopisu.

 3. Realizace investice

  Poté uhradíte emisní kurz upsaných dluhopisů, a to převodem na účet, který je ve smlouvě uveden a budou vám předány dluhopisy. Dluhopisy mohou být také zaslány poštou jako pojištěná cenná zásilka.

 4. Pololetní čerpání úroku z dluhopisu

  Dluhopisy nesou pevné zhodnocení ve výši 8,3 % ročně. Uvedený úrok je fixovaný po celé období a jeho výše se nemění bez ohledu na případný pokles bankovních úrokových sazeb.

 5. Ukončení po 5 letech

  Emise dluhopisů končí po uplynutí pětileté lhůty a to dne 5.5.2025.

Během naší historie jsme se naučili rozpoznat riskantní cesty investic do nemovitostí, kterými se nemá cenu vydávat, a zároveň se nám podařilo identifikovat výjimečné příležitosti. Z našich zkušeností teď můžete těžit vy.

– Zdeněk Koliandr, CEO Kairos Invest

Všechny nemovitosti, které jsme zakoupili, se nám podařilo prodat se ziskem.

Naše portfolio nemovitostí tvoří pozemky, domy, bytové celky, malé a střední komerční nemovitosti na území České republiky. Všechny naše projekty jsou úspěšné.

Prohlédněte si například tyto:
Rodinný dům, Chvaletice

68% meziroční zhodnocení investice 1,7 mil. Kč z XII. /2017. Proběhlo odstranění právních vad, dům se částečně rekonstruoval a pak výhodně prodal. Celkové zhodnocení za 13 měsíců je 76 %.

Rodinný dům, Všestary

34% meziroční zhodnocení investice 2 mil. Kč z IV. /2018. Proběhlo odstranění právních vad, dům se pronajal a pak výhodně prodal. Celkové zhodnocení za 15 měsíců je 45 %.

Rodinný dům, Poděbrady

59% meziroční zhodnocení investice 1 mil. Kč z III. /2018. Proběhlo odstranění právních vad, dům se pronajal a pak výhodně prodal. Celkové zhodnocení za 14 měsíců je 80 %.

Rodinný dům, Žamberk

32% meziroční zhodnocení investice 1,9 mil. Kč z III. /2018. Proběhlo odstranění právních vad, dům se pronajal a pak výhodně prodal. Celkové zhodnocení za 18 měsíců je 42 %.

Rodinný dům, Hrob

40% meziroční zhodnocení investice 1,1 mil. Kč z III. /2019. Proběhlo odstranění právních vad, dům se pronajal a pak výhodně prodal. Celkové zhodnocení za 16 měsíců je 63 %.

Rodinný dům, Všestary

Rodinný dům, Všestary

34% meziroční zhodnocení investice 2 mil. Kč z IV. /2018. Proběhlo odstranění právních vad, dům se pronajal a pak výhodně prodal. Celkové zhodnocení za 15 měsíců je 45 %.

Rodinný dům, Chvaletice

Rodinný dům, Chvaletice

68% meziroční zhodnocení investice 1,7 mil. Kč z XII. /2017. Proběhlo odstranění právních vad, dům se částečně rekonstruoval a pak výhodně prodal. Celkové zhodnocení za 13 měsíců je 76 %.

Rodinný dům, Poděbrady

Rodinný dům, Poděbrady

59% meziroční zhodnocení investice 1 mil. Kč z III. /2018. Proběhlo odstranění právních vad, dům se pronajal a pak výhodně prodal. Celkové zhodnocení za 14 měsíců je 80 %.

Rodinný dům, Žamberk

Rodinný dům, Žamberk

32% meziroční zhodnocení investice 1,9 mil. Kč z III. /2018. Proběhlo odstranění právních vad, dům se pronajal a pak výhodně prodal. Celkové zhodnocení za 18 měsíců je 42 %.

Rodinný dům, Hrob

Rodinný dům, Hrob

40% meziroční zhodnocení investice 1,1 mil. Kč z III. /2019. Proběhlo odstranění právních vad, dům se pronajal a pak výhodně prodal. Celkové zhodnocení za 16 měsíců je 63 %.

Přejete si investovat, anebo se jen chcete na něco zeptat?

Ozvěte se, jsme tady pro vás.

E-mail použijeme výhradně pro účel odpovědi.

Telefon použijeme výhradně pro účel odpovědi.

(nepovinné)